בא לשכונה עוסק חדש

{{msg}}

הביורוקרטיה הכרוכה בהקמת עסק חדש: רישיון עסק, חוק רישוי עסקים והרפורמה החדשה, לוח הזמנים והעלוית בפתיחת עסק

 
2

ההחלטה לגבי פתיחת עסק חדש ללא ספק אינה קלה ודורשת, מעבר לאהבה למקצוע (בין אם זה מסעדנות, אופנה או בעל חנות לברגים), משאבים פיננסיים, אורך רוח וחוזק מנטלי.

הצעד הראשון, עוד לפני שמתחילים בעבודות השיפוץ של החלל, הוא לבדוק אם סוג העסק דורש הוצאת רישיון עסק על ידי הרשויות, או לא, לפי צו רישוי עסקים (תשע"ד-2013) המתעדכן מעת לעת. צו רישוי עסקים החדש פורסם ב־2013, וקבע רשימה מעודכנת של עסקים טעוני רישוי. פטור מרישוי עסקים ניתן לחנויות בגדים, חנויות נעליים, משרדים ומרפאות. לעומת זאת, כל חנות הכוללת אולם מכירה הגדול מ־800 מ"ר מחייבת רישוי.

מהו רישיון לניהול עסק?

על פי חוק רישוי עסקים תשכ"ח-1968 כל עסק הטעון רישוי בצו רישוי עסקים חייב ברישיון עסק לפתיחת העסק ולניהולו. רישיון לניהול עסק הוא מסמך הניתן על ידי העירייה בתפקיד של רשות הרישוי, לבעלים של העסק. הרישיון מתיר את פתיחת העסק ואת ניהולו לפי חוקים, תקנות ותנאים מכוח חוק רישוי עסקים. הרישיון ניתן לבעלי העסק המנהלים בפועל את העסק או האחראים לניהולו. אין קשר בין בעלי העסק לבעלי הנכס. הבעלות של העסק מוגדרת לפי הרשום בטופס הרישיון שהוצא מטעם העירייה.

מהו חוק רישוי עסקים?

החוק לרישוי עסקים (תשכ"ח-1968) מסדיר את פעילות העסקים טעוני רישוי בעיר. לחוק מטרות חשובות שתהליך הרישוי מיועד להבטיח אותן, ובהן: "איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים והפרעות" (באחריות הרשות העירונית לאיכות הסביבה והמשרד להגנת הסביבה), "מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות" (משטרת ישראל), "בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו" (משרד התעשייה, המסחר, העבודה והרווחה), "מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחומרי הדברה, או בתרופות" (משרד החקלאות באמצעות הווטרינר העירוני), "בריאות הציבור, לרבות תנאי תברואה נאותים" (משרד הבריאות), "קיום הדינים הנוגעים לבנייה" (מחלקת רישוי ותכנון הנדסי באגף רישוי עסקים, ברשות המקומית) ו"קיום הדינים הנוגעים לשירותי כבאות".

תיקון 34 לחוק רישוי עסקים (פורסם ברשומות ביולי 2018) "קובע בחוק רפורמות מבניות, בין היתר, בתחומים הבאים: בנקאות, הסרת חסמים ביבוא אישי, תקשורת, תחבורה, כבאות, רשויות מקומיות, תכנון ובנייה, עבודות פיתוח בתכנית למגורים, רשויות תחבורה מטרופוליניות ורישוי עסקים. כן נקבעים ארבעה מסלולי רישוי שונים המדורגים על-פי רמת מורכבות, תוך הסדרת ופישוט הליך הרישוי וקיצורו", כך לפי אתר הכנסת.

בנובמבר 2013 אמורה היתה להיכנס לתוקפה הרפורמה ברישוי עסקים, העוסקת בתחומים הבאים: התקנת מפרט אחיד, מסלול ירוק (מזורז), קיצור הליכים, מעטפת מסמכים, שקיפות ונגישות, תכנון ובנייה, ושינויים בצו. בעקבות אי־עמידתם של משרדי הממשלה ביעד לכתיבת המפרטים האחידים של הרפורמה, התעכבה כניסתה לתוקף והוחלט על יישומה המלא, אך באופן הדרגתי, רק בינואר 2016 (החלטת ממשלה מספר 1007).

במידה שסוג העסק הרצוי חייב ברישיון צריך לקחת בחשבון כי תהליך קבלת רישיון לניהול עסק עלול להימשך תקופה ארוכה בשל ההכרח לקבל אישורים מגופים רבים שאישורם מותנה בעמידה בתקנות ובהתאמת העסק המבוקש להן. לפיכך מומלץ להגיש בקשה לקבלת רישיון מהמחלקה המתאימה בעירייה מוקדם ככל האפשר. אי ביצוע כל הדרישות יגרור סירוב למתן הרישיון ולנקיטת הליכים משפטיים בגין ניהול עסק ללא רישיון. מומלץ גם להיכנס לאתר הרפורמה ברישוי עסקים של משרד הפנים ולהתעדכן.

באתר עיריית תל אביב־יפו, למשל, מפרטים את סוגי העסקים החייבים או לא חייבים ברישיון עסק באמצעות 14 קטגוריות. "אנו פועלים לקידום עסקים בעיר במספר אפיקים: הובלת שינוי חקיקה, במיוחד הרפורמה בחוק רישוי עסקים החדש; תכנון ארוך טווח וביצוע של תשתיות עירוניות ברמה גבוהה המשמשות מצע לפריחה מסחרית; תו ירוק לעסקים; מינהלות עסקים מקומיות; שיפור השירות לבעלי/ות עסקים וייעול הליכי רישוי", כך נכתב בדברי רון חולדאי על גבי חוברת מטעם עיריית תל אביב־יפו שכותרתה "מדריך לפתיחת עסק חדש" מנובמבר אשתקד.

מסלול הגשת הבקשה לרישיון עסק מחולק (לדוגמה בתל אביב־יפו) לארבעה שלבים: שלב א' – בקשה וקבלת מידע מוקדם / מקדמי להגשת בקשה לרישוי עסק. שלב ב' – תכנון העסק והכנת תכנית. שלב ג' – הגשת בקשה לרישיון עסק. שלב ד' – הנפקת רישיון עסק בצירוף תנאים.

ז'אן קלוד מקס
ז'אן קלוד מקס, בעל משרד האדריכלים "קלוד אדריכלים" צילום: תומר בורמד

ז'אן קלוד מקס, בעל משרד האדריכלים קלוד אדריכלים, המומחים בתחום רישוי העסקים, מסביר עד כמה מסובך התהליך של קבלת רישיון עסק: "עקרונית, זה תלוי בסוג העסק, שחלקם מורכבים יותר וחלקם פחות. למשל, עסקים מסוג מספרה, פדיקור-מניקור, מכון שיזוף, קיוסק ומכון קעקועים הם פשוטים יחסית לטיפול, ובאחרונה, בעקבות תיקון 34 לחוק רישוי עסקים, הם אף זכו להכרה במסלול 'תצהיר' שיהפוך את התהליך לקצר משמעותית. עסקים מורכבים יותר יכולים להיות מסעדות, בתי מלון, מאפיות, שבהם ההתעסקות והמורכבות הביורוקרטית יותר מורכבת".

כמה זמן לוקח להנפיק רשיון?

"שוב, זה די תלוי. לעסקים הקטנים מדובר בכשלושה חודשים, ועבור עסקים גדולים יותר יכול להיות תהליך של שישה חודשים עד שנה וחצי".

האם הרפורמה ברישוי עסקים אכן מסייעת, או שעדיין מוקדם לדעת?

"מוקדם לדעת. הרשות היחידה שבאמת עושה משהו מבחינת לוח זמנים והתקדמות של הרפורמה היא תל אביב־יפו. יחד עם זאת, ישנן רשויות בארץ שמאפשרות קיום תהליך מהיר, ולא בשל כוח האדם, מכיוון שחוסר הידע המובהק בחוק רישוי עסקים משרת את בעלי העסקים באזור. ובעלי העסקים הרי לא מתלוננים כל עוד ניתן אישור לעסק. המומחיות שלנו היא לצאת ממצבים מורכבים בזכות ניסיון ומקצועיות שצברנו במהלך השנים".

לפי המנהל לשלטון מקומי, בישראל קיימים 130,415 עסקים טעוני רישיון עסק. מתוכם, 40,331 עסקים פועלים ללא רישיון עסק, כלומר, כ־31% מהעסקים טעוני הרישוי עובדים ללא רישיון. הסיבות לנתון זה רבות ונעוצות בתהליך הביורוקרטי הסבוך והממושך. הסיבות להיעדר רישיון עסק מתחלקות באופן הבא: כיבוי אש– 29%, תכנון ובנייה – 26%, משרד הבריאות – 13%, אחר – 10%, משטרת ישראל – 8%, המשרד להגנת הסביבה – 6%, משרד הכלכלה – 3%, משרד החקלאות – 2%.

הרשות היחידה שבאמת עושה משהו מבחינת לוח זמנים והתקדמות של הרפורמה היא תל אביב־יפו. יחד עם זאת, ישנן רשויות בארץ שמאפשרות קיום תהליך מהיר, ולא בשל כוח האדם, מכיוון שחוסר הידע המובהק בחוק רישוי עסקים משרת את בעלי העסקים באזור. ובעלי העסקים הרי לא מתלוננים כל עוד ניתן אישור לעסק. המומחיות שלנו היא לצאת ממצבים מורכבים בזכות ניסיון ומקצועיות שצברנו במהלך השנים

ז'אן קלוד מקס


העלויות

על פי עדכון המדד, משרד האוצר מעדכן את אגרות רישוי עסקים, החל מה־1 באוקטובר 2016: א. על רישיון חדש, היתר זמני, חידוש רישיון, חוות דעת מקדמית, היתר מזורז, השגה – האגרה עומדת על 324 שקלים (נכון לפברואר 2019). ב. על כפל רישיון / היתר זמני והיתר מזורז שאבד או הושחת – האגרה מסתכמת ב־161 שקלים.

על פי מחקר של חברת קו פרויקט, שבוצע עבור האגף לשיפור השירות הממשלתי לציבור והפחתת הנטל הבירוקרטי באוצר, נבחנה עלות הנטל הבירוקרטי ברישוי עסקים ונערכה השוואה לבין העלויות שלפני הרפורמה והעלויות בעקבות הרפורמה (נטל שמוטל על הציבור בלבד). העלות כיום (לפני הרפורמה) לבעלי העסקים, עומדת על יותר מ־1.14 מיליארד שקלים (עבור 24,441 בקשות רישוי שהוגשו), לעומת יותר מ־976 מיליון שקלים, שזוהי העלות הצפויה בעקבות הרפורמה (עבור אותו מספר בקשות). בסך הכל, החיסכון יעמוד על 157 מיליון שקלים – הפחתה של 14%.

כמה עולה הוצאת הרישיון בסך הכל לבעל העסק?

קלוד: "זה משתנה לפי סוג העסק, המיקום בארץ, המבנה שבו הוא שוכן והמהות שלו. המחירים נעים סביב 5,000 שקלים פלוס מע"מ למספרה שכונתית, למשל. לגבי מה מה זה כולל, כאן בעצם נכנסים לתמונה המעכרים או בעלי מקצוע ללא ניסיון בתחום, מבלי להכפיש אף אחד. רק אציין שאצלנו המחירים כוללים הכל, אלא אם צוין אחרת בהצעת המחיר".

האם הכתבה הועילה לך?

(0 הצבעות, 0 מתוך 5)

עוד מאמרים בנושא

 

לשאר הכתבות >

תגיות:  בעלי עסק  בעלי עסקים  עסק חדש  פתיחת מסעדה  פתיחת עסק  פתיחת עסק חדש  רישיון עסק  שיקולים בקניית עסק 

 

הוסף תגובה חדשה

חובה למלא את כל השדות ולפתור את התרגיל.
= 7 + 2

תגובתך התקבלה, ותפורסם בכפוף לשיקולי העורך.

 
{{commentsList.length-$index}}
תמונת המשתמש
{{item.user_name}}
{{item.c_title}}
{{item.c_content}}
{{item.created_at}}