חברת בר אקטיבי מצליחה למכירה

Matan_merz

Matan_merz

יזם במונופולי, קהילת העסקים של

סיבת מכירה

מעבר לחו"ל

שנים

שנות פעילות

4

לפני הקיץ העמוס באירועים בצער רב אנו נאלצים למכור את חברתינו, חברת בר אקטיבי מצליחה הפועל מעל 4 שנים. סיבת המכירה היא מעבר אחד השותפים לחו"ל, ועומס של השותף השני בלימודים.