גודל גופן
חסימת הבהובים
 
מונוכרום
ניגודיות מקסימלית
 
תיאור לתמונות
 
קיצורי מקלדת
הצהרת נגישות
ביטול נגישות

לחיצה חוזרת ונשנית על המקש Tab תעביר אתכם בין הקישורים והאזורים השונים בעמוד.

הפעלת מקשי הקיצור תלויה בדפדפן שבו אתם משתמשים:

Internet Explorer ובChrome ובגרסאות ישנות של Firefox: לחצו על מקש Alt ועל מקש המספר או האות על-פי הרשימה. ב Firefox 3 ומעלה: לחצו על המקשים Alt + Shift + המספר או האות.

לא אישרת את חשבונך

שלחנו לך מייל אישור חשבון אך לא אישרת אותנו. נא אשר, ונסה שנית.

 
 
 
מה למצוא לך?

תקנון / תנאי שימוש האתר

 • כללי
 1. ברוך הבא לאתר www.monopoli.co.il (להלן: "האתר"). השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בהם.
 2. תנאים אלה חלים על כל סוגי הגולשים בין אם הנך אדם פרטי או גולש מסחרי ותנאים אלו חלים על השימוש באתר בתכנים הכלולים בו לרבות כל כתובת המהווה חלק משירותיו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב). כמו כן, הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
 3. בתנאים אלה, המונח "תוכן", או "תכנים" כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, וידאו, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי, אודיו, וכל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon).
 4. בתנאים אלה, המונח "מפעילי האתר" או "בעלי האתר" מתייחס הן לבעלי האתר בפועל "מונופולי פרסום עסקאות ברשת בע"מ" והן לעובדים מטעמם או בשירותם או לשותפיהם.
 5. האתר רשאי לשנות את תנאיו של התקנון, מעת לעת, ויש לעיין בתקנון זה מעת לעת כדי להכיר את התנאים העדכניים. עדכון תנאי השימוש יפורסם מעת לעת ע"י האתר באחת מהרשתות החברתיות, ואולם בכל מקרה, הינך מסכים כי בכל עת תהיה מחויב בתנאים העדכניים של התקנון ותנאי השירות.
 6. אם אינך מסכים לכל התנאים המפורטים בתקנון, אנא הפסק מיד כל שימוש באתר.
 7. השימוש בלשון זכר הינו לצורך הנוחות בלבד ותנאים אלו יחולו על כל משתמשי האתר.
 • תנאי השימוש באתר וחובות המשתמש
 1. המשתמש מתחייב להשתמש במידע המוצע באתר בהתאם לדרישות כל דין ובכפוף להנחיות ולהוראות באתר. השימוש באתר הינו על אחריותך בלבד ואתה אחראי באופן בלעדי לנכונות המידע אותו תפרסם או תעביר באמצעות האתר.
 2. אין לרשום לאתר אדם אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו.
 3. אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.
 4. אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, פוגע בפרטיות הזולת, מאיים, בעל אופי מיני, פורנוגראפי, גזעני, או בלתי חוקי.
 5. המשתמש מסכים כי למפעילי האתר עומדת הזכות לשלוח לכתובת הדואר האלקטרוני אותה סיפק עם רישומו, הודעות ועדכונים, לרבות כאלו הכוללים מסרים פרסומיים ו/או מסחריים.
 6. הינך מצהיר ומתחייב שלא לאסוף נתונים מהאתר בכל צורה שהיא למעט בדרך של צפייה רגילה במודעות ככל משתמש סביר. כל שימוש, לרבות פנייה למפרסם המודעה שלא על מנת להתעניין במוצר שפורסם (מוצר לעיל ולהלן – הכוונה לנכסים ו/או עסקים למכירה ו/או להשכרה ו/או מטרת שותפות ו/או זכיינות), יהווה שימוש בניגוד לתנאי התקנון והאתר שומר לעצמו את הזכות לתבוע בגינו פיצוי הולם. מוסכם ומובהר כי משתמש אשר עושה שימוש כלשהו בתכני האתר, מתחייב כי השימוש האמור יעשה למטרות פרטיות בלבד ולא יעשה כל שימוש בתכני האתר למטרות מסחריות, עסקיות, קידומיות או אחרות. המשתמש מתחייב שלא להעתיק חלקים מהאתר עבור כל מטרה שהיא ובכל אמצעי שהוא, לרבות data mining information collection בין אם באופן ממוחשב ידני או באמצעות אמצעים אוטומטיים כאלו ואחרים, כגון רובוטי איסוף מידע וכו'.
 7. מוסכם ומובהר כי גולש/משתמש אשר עושה שימוש כלשהו בתכני האתר, מתחייב שלא לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש של האתר לרבות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב. מפעילי האתר אינם אחראים לתגובות כגון אלו ויטפלו בתגובות בעייתיות בזמן סביר ברגע שידווח להם עליהן.
 8. מפעילי האתר יוכלו לשנות או להפסיק את מתן שירותי האתר, בין אם נתנו על כך הודעה מראש למשתמש ובין אם לאו, בלא שתהא להם כל חבות כלפי מי מהמשתמשים ו/או צד ג' אחר בקשר עם הפסקת/שינוי השירות כאמור.
 • תכני גולשים
 1. האתר אינו נושא בכל אחריות לתכנים של גולשים והאחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על המשתמש שמסרם לפרסום. תכנים אלה אינם מבטאים את דעת האתר ואין בפרסומם כל ערובה לתקפותם, אמינותם, דיוקם או חוקיותם.
 2. מוסכם ומובהר כי הגולשים/המשתמשים המוסיפים תכנים לאתר, עושים זאת על אחריותם הבלעדית וכי הם מקנים את זכויות היוצרים לאתר לשימוש חופשי בתכנים אלו. מובהר ומוסכם בזאת כי גולש אשר מעלה לאתר תכנים או מידע בכל צורה שהיא, נותן בזאת ללא תמורה, רישיון שימוש בתכנים אלו לבעלי האתר עבור כל שימוש שהוא, לרבות הפצתם ופרסומם בכל מדיום. בנוסף, מובהר ומוסכם בזאת כי גולש אשר מעלה את התכנים האמורים לאתר נותן בזאת ללא תמורה, רישיון שימוש בתכנים אלו לגולשים/משתמשים אחרים עבור שימוש פרטי בלבד בתכנים אלו.
 3. מובהר כי אין באפשרות מפעילי האתר לעקוב, לסנן, לנטר ולפקח על התכנים המועלים ע"י המשתמשים. לפיכך, האחריות על תכנים אלו מוטלת על המשתמשים שהציבו אותם באתר בלבד, ובאחריותם הבלעדית לשאת בכל נזק ולשפות את מפעילי האתר בגין כל תביעה שתוגש בגין תכנים אלו.
 4. למרות האמור לעיל, מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות למחוק, לערוך ולהשמיט תכנים הנוגדים את נהלי השימוש באתר, וזו לפי שיקול דעתם הבלעדי. אין לראות בהחלטת מפעילי האתר לעשות כן קבלת אחריות על התכנים המופיעים באתר שלא הוצבו על ידם.
 5. אתה מתחייב שלא להעתיק, לשכפל, לשדר, לשנות, להפיץ, לפרסם, להציג ו/או להשמיע את התכנים וכן לא להשתמש בשירותים ובתכנים למטרות מסחריות ו/או לשם הפקת רווח כספי ו/או אחר.
 6. האתר רשאי להפסיק את הפעלתם של שירותים ו/או מכירתם של מוצרים מסוימים ו/או חלק מהם, לצמיתות ו/או לתקופה מוגבלת, בכל עת, ללא צורך במתן הודעה מראש. האתר רשאי לכלול בפרסום המוצרים, פרסומים ו/או חסויות של צדדים שלישים והינך נותן בזאת הסכמתך לכך. האתר עשוי לשנות את הרכב, כמות או אופי השירותים ו/או המוצרים הכלולים בכל שירות ו/או המוצר על פי שיקול דעתו הבלעדי מבלי להודיעך. לא תוכל לטעון כלפי האתר בגין שינוי כאמור.
 • נוהל רישום גולשים
 1. כחלק מתהליך פרסום המודעה, תדרש למסור מידע אישי כגון שם, מספר טלפון, כתובת דוא"ל, תמונה (לא חובה) וכד'. נתונים אלה יתכן וישמרו במאגר של האתר, הינך מתחייב כי הנתונים יהיו אמיתיים ומדויקים, ידוע לך כי ללא מסירת נתונים אלה, לא תוכל להשתמש בשירותי האתר.
 2. בנוסף, רישום לאתר יכול שיתבצע גם באמצעות אחת מהרשתות החברתיות כגון פייסבוק.
 • פרסום וניהול המודעות באתר
 1. האתר רשאי לבדוק את נוסח המודעה על מנת להחליט אם המודעה ראויה לפרסום על פי אמות המידה של האתר. האתר רשאי לערוך או לבטל או לשנות כל מודעה באתר לפי שיקול דעתו.
 2. פרסום של מס' טלפון יעשה רק במקום המיועד לכך ולא בתוך שדה הטקסט.
 3. אין להכניס למודעה לינק/קישור לאתר אינטרנט אחר או כתובת אינטרנט בין בכתב ובין בתוך תמונה.
 • ויתור והגבלת אחריות לגבי השימוש בשירותי האתר
 1. המידע, התכנים והשירותים (ביחד: "השירותים") המוצעים לך באתר מוצעים AS IS והאתר לא יישא בכל אחריות להתאמתם לצרכיך ו/או למטרותיך.
 2. האתר מעודד אותך וממליץ לך להתייחס לכל המידע הקיים באתר בזהירות ובביקורתיות הראויה. הנך מסכים ומודע לכך כי התכנים המופיעים בפורומים ובערוצי הדיון השונים באתר אינם מסופקים על ידי האתר ו/או מפעילי האתר, והם לא אחראים ולא יהיו אחראים לתוכן ההודעות המופיעות בפורומים ובערוצי הדיון ולא לנכונותן, אמינותן, טיבן, מקורן, וכן לטעויות ו/או הטעיות שיופיעו בהן ולתוכן בלתי חוקי ו/או פוגע.
 3. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מובהר כי במקרה ותהיה מעוניין לפרסם תגובה או דעה או דירוג או חוות דעת על בעל "פרופיל עסק" כלשהו או על נכס כלשהו או על עסק כלשהו, הנך רשאי לעשות זאת אך ורק במידה וביצעת עסקה באופן אישי עם אותו בעל פרופיל או אם בחנת את הנכס או את העסק באופן אישי. במקרה כאמור הנך נושא באחריות הבלעדית בגין פרסומם של הדעה ו/או התגובה כאמור וכל ההשלכות הנובעות מכך מוטלות עליך, לרבות אך לא רק כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה משפטית שתוגש בעקבות פרסום הדעה ו/או התגובה.
 4. האתר אינו אחראי למוצרים הנמכרים על ידי מפרסמי המודעות ולתוכן המודעות.
 5. האחריות לגבי בדיקת נכונותו של המידע ואיכותו חלה עליך המשתמש (בין היתר, באמצעות הצלבתו, בדיקתו ואימותו מול מקורות מידע אחרים, כולל אלו המפורטים באתר, ותוך התייעצות עם גורמים מקצועיים מוסמכים כמתווכים, שמאיים, עורכי דין וכולי).
 6. יובהר כי אין לקבל כל החלטה או לבצע כל עסקה או כל פעולה תוך הסתמכות על המידע הניתן ע"י האתר ובמסגרת שירותיו וכי כל פעולה המסתמכת על נתוני האתר נעשית על אחריותך הבלעדית.
 7. למען הסר ספק, ליקויים וחוסר עדכניות יכולים ליפול בכל מידע משלים המוצג באתר ונשלח ברשימות הדיוור ובתוך כך אנטנות סלולר, מוסדות לימוד וכולי.
 8. קיומן של כתבות ו/או מודעות באתר ו/או מתן אמצעי יצירת קשר לכל גורם, לרבות חברות חיצוניות, מוכרי/קוני נכסי נדל"ן, מתווכים, יועצים ובעלי מקצוע אינם מהווים כל המלצה מצד האתר, מתן חסות או עידודו של המשתמש לכל התקשרות עסקית או אחרת. האתר איננו נושא בכל אחריות לפרסומים אלו ובפרט לחוקיותם, עדכניותם או נכונותם, וכן הנך מסיר מהאתר ומפעיליו כל טענה, לגבי כל נזק הנגרם לך, או לצד שלישי, כתוצאה מהתקשרות, מכל סוג, עם צדדים שלישיים אלו.
 9. האתר לא אחראי בכל צורה שהיא לשימוש ו/או התוכן המפורסם באתרים אליהם מפנה האתר ו/או פרסומות באתר. כל שימוש באתרים אלו יעשה על אחריותך הבלעדית.
 10. האתר דוחה כל אחריות המוטלת עליו במפורש או מכללא, לרבות כל אחריות להפרעה בשימוש באתר, הימצאותם של וירוסים, תוכנות או קבצים הרסניים, איכות ודייקנות האתר והמידע שבאתר, התאמה לכל מטרה, שלמות, אמינות, התאמה לתוכנות שבמחשב המשתמש ולאינטגרציה, ואינו מתחייב כי השימוש באתר ו/או בשירותים לא יופרע ו/או יהיה חסין מפני הפרעות ו/או קלקולים ו/או תקלות ו/או כשלים ו/או נזקים כלשהם.
 • שימוש של האתר במידע ומדיניות פרטיות
 1. האתר עשוי לאסוף מידע ונתונים המצטברים כתוצאה משימושך באתר, ובתוך כך מרישומך לאתר או רישומך לשירותי האתר השונים.
 2. האתר עשוי להשתמש באתר בעוגיות (cookies) ולצבור בשרתיה מידע סטטיסטי ופרטני על פעולות המשתמשים.
 3. כמו כן, האתר רשאי להשתמש בשירותיהן של חברות פרסום ו/או ניתוח נתונים חיצוניות. חברות אלו מנהלות בעצמן בקבצי cookies כדי לאסוף מידע על העדפות המשתמשים. האתר אינו אחראי לניהולם של קבצים אלו בידי החברות החיצוניות וביכולתך למנוע את יצירת הקבצים באמצעות הגדרות הדפדפן שלך.
 4. האתר ינהל מאגרי מידע. מאגרי הנתונים הנשמרים באתר ינהלו כמתחייב בחוק ולמטרות המפורטות בתקנון זה.
 5. על ידי רישומך לאתר הינך מביע את רצונך ונותן הסכמתך כי האתר ו/או מי מטעמו, יעשו שימוש במידע, כפוף לכל דין, לרבות שליחת מידע כללי מהאתר, לרבות, עדכונים, כתבות, מידע פרסומי ושיווקי ו/או הצעות לרכישת שירותים או מוצרים שונים, באמצעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים ו/או מערכות חיוג אוטומטי. בשימושך באתר הינך נותן את הסכמתך לתנאי השימוש ואת הסכמתך לקבלת "דבר פרסומת" כהגדרות בתיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 וכן הסכמה על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.
 6. באפשרותך להסיר עצמך מרשימת הדיוור ולהפסיק לקבל הודעות דואר אלקטרוני, מסרונים ומידע באמצעות מערכות חיוג אוטומטי על ידי לחיצה על הקישור המופיע בדואר הנשלח אליך ו/או באמצעות טופס יצירת הקשר הנמצא באתר או על ידי שליחת בקשה לכתובת info@monopoli.co.il.
 7. מאגרי המידע ישמשו, בין היתר, ליצירת קשר עמך; להפעלת שירותי האתר ובתוך כך ליצירת אזור אישי; לשיפור שירותי האתר והתאמתם לצרכיהם של משתמשי האתר; התאמה אישית של רכיבי האתר, התכנים המופיעים בו, מודעות ופרסומות לתחומי העניין והמאפיינים שלך; למסירת מידע סטטיסטי אנונימי לצדדים שלישיים כולל מפרסמים וגופים עסקיים; להעברת פרטים לצדדים שלישיים במקרה של בקשה לקבלת מידע או ליצירת קשר, והכל בהתאם להוראות הדין.
 8. בקשה לקבלת מידע או ליצירת קשר מהווה מתן רשות לאתר להעביר הפרטים לגופים הרלבנטיים לקבלת מידע או ליצירת קשר כאמור לעיל.
 9. במסגרת השירותים הניתנים באתר וכמתחייב מאופיים, האתר עשוי להעביר מידע ממאגר הנתונים למפרסמים שונים ו/או חברות הלוקחות חלק במתן אותם שירותים, ובתוך כך פרטי קשר ומידע מזהה על המשתמש. באפשרותך לעצור או להפעיל מנגנון זה באמצעות פניה לאתר דרך טופס צור הקשר או בכתובת info@monopoli.co.il.
 10. מובהר כי לאור מעורבותם של צדדים שלישיים, לאחר פנייה כאמור, יכול וייערכו פניות נוספות עד לעדכון הביטול במערכות האתר ו/או אצל צדדים שלישיים.
 • פרסומות באתר
 1. האתר שומר לעצמו את הזכות לפרסם פרסומות באתר בכל מקום אשר האתר ימצא לנכון על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת. האתר אינו אחראי למודעות חיצוניות ולא יהיו לך כל טענות בדבר פרסומות אלה.
 • מסלולי פרסום מודעות באתר

   

  1. במסלול ״מודעה מקודמת, VIP״, המודעה מועברת למתווכים מטעם האתר, אשר בוחנים את הפניות ויוצרים קשר עם המפרסם, לבחינת התאמת העסק לתיווך. ככל שתימצא התאמה וייחתם הסכם בין הצדדים, המודעה תאושר ותעלה לאתר. למען הסר ספק, לאתר אין מחוייבות כלפי המפרסמים, וכל התנהלותם תהא מול המתווכים בלבד.בנוסף, ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה, הרי שמפרסם המודעה מצהיר ומאשר באופן בלתי חוזר, כי כלל המודעות המועלות לאתר במסלול "ללא תשלום" מאפשרות לאתר לעשות שימוש מגוון ובלתי מוגבל במודעות, בכלל זאת ובין היתר, לאשר אותה, לדחות אותה, להעביר אותה למתווך עם פרטי יצירת הקשר שלו על גבי המודעה, להסירה בכל שלב מבלי ליתן כל הסבר או נימוק, לערוך אותה על פי שיקול דעתו הבלעדי וכן לסווג אותה בהתאם לתנאי האתר ואף להסב את המודעות לכל גורם צד שלישי. מובהר בזאת, כי פעולות אלה יהיו נתונות לשיקול דעתו הבלעדי של האתר ולמפרסם לא תהא כל זכות להתנות על שיקול דעת האתר בכל צורה או אופן.
  2. באתר קיימים מסלולי פרסום מודעות רגילות ומסלולי פרסום בתשלום כספי, הכל כמפורט ולפי התנאים המפורסמים באתר - האתר רשאי בכל עת לשנות את מחירי המסלולים ע"פ שיקול דעתו . האתר רשאי גם להסיר את הפרסום בכל שלב מכל סיבה שהיא וללא הצדקה מנומקת
 • מחשבונים והסכמים לדוגמא באתר
 1. המחשבונים של שווי העסק, שווי לקוחות ומחשבון תשואה המפורסמים באתר (להלן: "המחשבונים") נקבעים ע"י הנהלת האתר על פי הערכה שנעשית על בסיס חישובים שהאתר עורך.
 2. למרות האמור לעיל, כל המידע המופיע במחשבונים הינם בבחינת המלצה בלבד ואין האתר אחראי על דיוקם. בכל מקרה, לא תוטל אחריות כל שהיא על האתר בקשר עם פעולות המשתמשים במחשבונים וכל הסתמכות של המשתמש בנתוני המחשבונים היא על אחריותו בלבד. האתר אינו אחראי במישרין או בעקיפין לכל נזק, ישיר או עקיף שיגרם למשתמש כלשהו עקב השימוש במחשבונים.
 3. בנוסף, באתר תמצא נוסח של הסכמים לדוגמא. נוסחים אלה הם בבחינת המלצה בלבד ואין האתר אחראי על דיוקם ונכונותם. כל הסתמכות על הסכמים אלה הינה על אחריותך בלבד והאתר אינו אחראי במישרין או בעקיפין לכל נזק, ישיר או עקיף שיגרם למשתמש כלשהו עקב השימוש בהסכמים אלה. אין בהסכמים אלה כדי להוות ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואינו מהווה המלצה לביצוע התקשרות במסגרת הסכמים אלו. על המשתמש לפנות ולהתייעץ עם עו"ד אשר עוסק בתחום הספציפי בטרם נקיטת כל פעולה משפטית כזו או אחרת.
 • סוכן המציאות, המתווך הדיגיטלי והמתווך האישי באתר
 1. סוכן המציאות והמתווך הדיגיטלי המוצעים לך באתר נועדו על מנת לשמש לך ככלי עזר בלבד בכל הקשור לחיפוש מודעות באתר.
 2. למען הסר ספק, ליקויים וחוסר עדכניות יכולים ליפול במידע שבכלים הללו ולכן אין האתר אחראי על דיוקם. בכל מקרה, לא תוטל אחריות כל שהיא על האתר בקשר עם פעולות המשתמשים בכלים אלו.
 3. בנוסף, באתר תמצא שירות של מתווך אישי שילווה אותך בחיפוש אחר נכסים ו/או עסקים. יובהר כי אין לקבל כל החלטה או לבצע כל עסקה או כל פעולה תוך הסתמכות על המידע הניתן ע"י האתר בהקשר זה. האתר אינו נושא באחריות על התקשרות עם מתווך כלשהו או על נזק שעלול להיגרם לך כתוצאה מהתקשרות עם מתווך באמצעות שירות המתווך האישי.
 • זכויות יוצרים וקנין רוחני
 1. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, בשירותים המוצעים בו ובכל תוכן הכלול בו כולל תכנים הנמסרים לפרסום על ידך, וכולל מודעות שהנך מפרסם באתר הינן של האתר בלבד. במסגרת זכויות היוצרים והקניין הרוחני נכללים גם בין היתר, עיצובו הגראפי של האתר, מבנה האתר מרכיביו הצורניים, הטקסטים, הפרסומים, המודעות וכן קבצים מכל סוג שהוא.
 2. בקבלת תנאי שימוש אלה, המפרסם מודעה באתר מעביר לאתר את כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם מודעה זו (ובכלל זה תוכן המודעה והתמונות הכלולות בה) לרבות זכויות יוצרים וזכויות התביעה בגין כל הפרה של זכויות כאמור.
 3. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהאתר או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן). הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי האתר לתכנים שהוזנו או נמסרו על ידך לאתר.
 4. אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, על המשתמש להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה - סימון זכויות היוצרים ©, או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש על ידי המשתמש.
 5. סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש. האתר אינו טוען לבעלות בתכנים שהמשתמש מוסר לפרסום באתר. יחד עם זה, כאשר המשתמש מוסר תכנים, המיועדים לפרסום באתר אתה מאשר בעצם מסירתם לפרסום כי הינו בעל כל הזכויות בהם וכי הינו רשאי למוסרם לפרסום. אם המשתמש או היוצר אינו בעל הזכויות בתכנים שהינו מוסר לפרסום, הרי שהוא מאשר שהינו בעל הרשאה כדין מבעל הזכויות, המתירה לו למסור את התכנים לפרסום באתר ולתת בהם זכויות שימוש כמפורט להלן.
 6. במסירת התכנים לפרסום המשתמש מקנה לאתר רישיון-חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בתכנים כאמור בכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתו, באתר, בדברי דפוס, לרבות בעיתונים, מגזינים, כתבי-עת, ספרים וכיו"ב, במדיות דיגיטליות, לרבות באתרי אינטרנט נוספים, בארכיבים דיגיטאליים ובשירותים הניתנים ברשתות תקשורת, לרבות תקשורת חוטית, אל-חוטית, סלולארית, כבלים ולווין.
 7. האתר לא אחראי בגין כל נזק מכל מין או סוג כל שהוא הנוגע לקניין רוחני שהופר כתוצאה מפרסום לא מורשה של תמונה או טקסט או כל אובייקט אחר המשמש נושא לזכויות יוצרים או זכות קניין אחרת. לאתר קיימת הזכות להסיר כל פרסום מפר ככול שתובא לידיעתו קיומה של הפרה.
 8. הינך מסכים כי לתמונות המתפרסמות על ידך יוצמד סימן מים יחודי של האתר ולוגו האתר על מנת למנוע העתקות. הינך מוותר על כל טענה עתידית ביחס לזכויות יוצרים וזכויות אחרות בתמונות אלה.
 • הגבלת אחריות
 1. מוסכם ומובהר כי האתר לא יהיה אחראי כלפי המשתמש במקרה של הפרת תנאים אלה ע"י משתמשיו, וכי במקרה של הפרה כלשהי ע"י משתמש, יוכל המשתמש לתבוע אך ורק את הצד המפר ולא תהיה לו כל תביעה, טענה ו/או דרישה כלשהי כלפי מפעילי האתר.
 2. אין לאתר כל אחריות לגבי הקישורים ו/או התכנים ו/או אמיתותם ו/או מטרתם הברורה ו/או הנסתרת של התכנים באתר ו/או תכנים אליהם מפנים הקישורים ו/או שיוזנו על ידי המשתמשים מפעם לפעם ו/או לגבי השימוש שיעשו בהם המשתמשים (להלן: "השירות").
 3. מפעילי האתר אינם מתחייבים כי השירות באתר יתקיים ללא טעויות ובסדירות ויענה על כל דרישות המשתמשים. בנוסף, בעלי האתר לא יהיו מחויבים בגין כל תוצאה שתושג ע"י השימוש בכל תוכן שהוא באתר. כמו כן, בעלי האתר וכל צוות האתר (עובדים, מנהלים וכדומה) לא יהיו אחראיים על כל שיבוש, ליקוי או/ו תקלה באתר, בלי שום הקשר לסיבת היווצרותה.
 4. מפעילי האתר אינם מתחייבים כי יענו לכל דרישות המשתמש, או שהשירות לא יופרע ו/או יתקיים בזמן, בבטחה וללא טעויות. כמו כן, אין מפעילי האתר מתחייבים לגבי התוצאות אשר תושגנה כתוצאה משמוש בשירותי האתר או לגבי הדיוק והאמינות של המידע אשר יושג באמצעותו.
 5. מפעילי האתר לא יהיו אחראים לכל פגיעה או נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם למשתמש כתוצאה משימוש באתר ו/או במוצרים שמפורסמים באתר. המשתמש מודע לכך שכל שימוש שהוא עושה באתר ו/או במוצרים שמפורסמים באתר מבוצע באחריותו בלבד.
 6. מפעילי האתר לא יהיו חייבים ו/או אחראים בין במישרין ובין בעקיפין במתן פיצוי אקראי או באופן מיוחד או פיצוי הנובע כתוצאה משימוש או מאי היכולת להשתמש בשירותי האתר וכן כתוצאה מכניסה ללא רשות או משינוי הודעות או נתונים של המשתמש, אפילו אם נמסר למפעילי האתר על האפשרות של אבדן שכזה.
 7. האתר יפעל כמיטב יכולתו על מנת לתת את שירותיו למשתמשים בצורה נכונה ומדויקת ככל הניתן, ואולם אין האתר אחראי לתכנים עצמם. בשים לב לאמור לעיל, אתה פוטר בזה את האתר מכל אחריות לכל ליקוי או שגיאה בתוכן, שירות או מוצר, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בדרך העברתם למשתמשים, ולכל אובדן, הפסד או נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או אחר שייגרם, במישרין או בעקיפין, תוך כדי או כתוצאה משימוש באתר ו/או השירותים ו/או המוצרים ו/או מדרך העברתם וזאת מכח כל דין ו/או הסכם.
 8. מובהר בזאת כי אין לבצע כל עסקה או לקבל כל החלטה בהסתמך על התכנים ו/או המידע הניתן במסגרת השירותים השונים מבלי לוודא את נכונותם אצל הגורמים המוסמכים למוסרם, וכל העושה כן עושה זאת על דעתו ואחריותו בלבד. מובהר ומוסכם כי כל שימוש במידע הניתן במסגרת השירותים השונים טעון בדיקה ואימות נוספים על ידיך ויעשה על אחריותך בלבד.
 9. כמו כן הינך מצהיר, כי ידוע לך שהשירותים הניתנים ו/או התכנים המתפרסמים באתר לרבות מודעות פרסומת ו/או הצעות מסחריות המתפרסמות באתר על ידי צדדים שלישיים ו/או המאמרים המתפרסמים באתר אינם ואף אינם מתיימרים להיות משום המלצה ו/או חוות דעת ו/או דעה מקצועית של איש מקצוע באשר לתוכן המידע המועבר, אמיתותו או מהימנותו והאתר אינו נושא באחריות לתכנים ו/או שירותים אלו.
 • אפליקציה Google Analytics API
 1. משתמש שמעוניין בכך יכול לאפשר גישה לנתוני האנליטיקס של אתר האינטרנט של העסק שלו דרך ממשק האפליקציה של Google analytics API. כולל: מספר צפיות, sessions, זמן שהות, traffic channels, וכיו"ב.
 2. נתוני גוגל אנליטיקס ששותפו עם האתר ומקורם ב-Google analytics API מתפרסמים במלואם בדף המודעה, ועל כן פתוחים לצפייה של כל משתמשי האתר.
 3. במידה ומשתמש לא מעוניין יותר להציג את נתוני האנליטיקס בחשבונו הוא יכול לפנות לצוות הטכני של מונופולי באמצעות הטופס באיזור האישי: https://monopoli.co.il/contact. בפנייה צריך לציין את כתובת המייל של החשבון ומספר טלפון כדי ששירות הלקוחות יוכל לוודא את הפנייה. בתוכן הפנייה צריך להוסיף "מעוניין להסיר את חשבון המשתמש שלי". ההסרה תתבצע על ידי המחלקה הטכנית של מונופולי תוך שני ימי עסקים. 
 • קישורים באתר
 1. באתר תמצא קישורים ("לינקים") לעמודים שונים ברשת האינטרנט. הקישורים מאפשרים לך למצוא תכנים המתפרסמים ברשת האינטרנט. בכל הנוגע לקישורים שאינם מתופעלים על ידי האתר ושהאתר איננו שולט או מפקח עליהם, האתר לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע שמופיע באתרים אלה או בשל מדיניות השמירה על הפרטיות שלהם.
 2. העובדה שהאתר מקשר לתכנים אלה אינו מעיד על הסכמת האתר לתוכנם ואינו מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם.
 3. יתכן שתמצא שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. האתר אינו אחראי לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינו אחראי לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.
 4. האתר אינו מתחייב כי הקישורים שיימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. האתר רשאי להסיר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכל, לפי שיקול דעתו המוחלט.
 • אבטחת מידע
 1. האתר ינקוט בכל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידיך, עם זאת האתר אינו יכול לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים. לפיכך האתר לא יישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידיך הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטתם.
 • תכנים מסחריים
 1. האתר כולל תכנים מסחריים, כגון פרסומות ומודעות, הנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים.
 2. האתר לא יישא בכל אחריות לתכנים המסחריים, שיפורסמו באתר. האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים. פרסום תכנים מסחריים באתר אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.
 3. כל עסקה שתיעשה בעקבות תכנים מסחריים המתפרסמים באתר יסוכמו ישירות בין המשתמש לבין המפרסם הנוגע בדבר. האתר איננו צד לכל עסקה כזו, והוא לא יישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו בתכנים המסחריים באתר או ירכשו באמצעותן.
 • ביטול עסקאות
 1. בכפוף להוראות החוק בכל מקרה של ביטול מודעות פרסום שמפורסמות באתר בתשלום לפני סיום תקופת הפרסום הרלוונטית, לא יהיה המפרסם זכאי להחזר כספי כלשהו והאתר לא יהיה חייב לשפות את המפרסם בסכום כלשהו. האמור יחול בהתאמה על כל שירות אחר שניתן באתר בתשלום ואשר בוטל על ידי המשתמש/גולש.
 • שינויים באתר והפסקת השירות
 1. האתר יוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים בו, הוא רשאי לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים לפי החלטתו, ויהיה רשאי לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר - והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים טכנולוגיים ואחרים. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
 • שיפוי
 1. המשתמש מתחייב לשפות את האתר, עובדיו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה ו/או מהפרת הוראות דין כלשהי או זכויות צד ג' כלשהן על ידי המשתמש.
 • סמכות שיפוט
 1. על תקפותו, פרשנותו ו/או הפרתו של הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור לתקפותו, פרשנותו ו/או הפרתו של הסכם זה תהא לבתי המשפט המוסמכים בראשון לציון.
 • פנה אלינו
 1. האתר מקפיד על קיום הוראות החוק ומכבד את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות ולשם טוב ועושה ככל יכולתו לדאוג לתקינות הפעילות באתר. באם התרחשה תקלה כלשהי, ו/או באם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו ו/או ברצונך לפנות אלינו לגבי תלונה/בקשה/הערה/הארה, אנא פנה אלינו באמצעות צור קשר ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בהקדם.
  כתובתנו: ראשון לציון
  טלפון: 077-230-5545
 • שיתוף האתר בפייסבוק
 1. האתר מאפשר למפרסם מודעה באתר אם ברצונו בכך לשתף את מודעתו או מודעות אחרות עם חבריו בפייסבוק.
 2. האתר לא יהיה אחראי לכל נזק, הפסד או הוצאה מכל מין וסוג שייגרמו לגולש כלשהו המשתמש בשירות זה ו/או למי מטעמו, במישרין או בעקיפין, בקשר לשירות ו/או אי דיוק או אי שלמות השירות. בהתאם, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר בפייסבוק. אין באמור לעיל כדי לגרוע מיתר הוראות תקנון השימוש, לרבות לעניין היעדר או הגבלת אחריות.