חברה בע"מ למכירה

חברה טובה פעילה וקיימת משנת 2017 מחזור של 1,000,000ש"ח מעוניין למכור עקב מעבר לעוסק מורשה
חסוי

חסוי

המשתמש מעדיף להשאר בעילום שם

סיבת מכירה

לא ידוע

שנים

שנות פעילות

לא ידוע

המשתמש עוד לא העלה תמונה לעסק זה