Go2c - אפליקציה למציאת דירות

עדי אשר אילוז

עדי אשר אילוז

יזם במונופולי, קהילת העסקים של

סיבת מכירה

לא ידוע

שנים

שנות פעילות

לא ידוע

אפליקציה לניהול הקשר בין משכירים לשוכרים המייתרת את שיחות הטלפון האינסופיות בתהליך חיפוש השוכרים או הדירה. https://play.google.com/store/apps/details?id=io.go2c