חנות ומחסן בדמי מפתח

חנות 21 מ' ומחסן/משרד קומה שניה מעלית 26 מ' למכירה בדמי מפתח. בית הקרונות הדר הכרמל .
ברוקרלי

ברוקרלי

מתווך מונופולי

סיבת מכירה

לא ידוע

שנים

שנות פעילות

לא ידוע

המשתמש עוד לא העלה תמונה לעסק זה