למכירה ח.פ בתחום שרותי תקשורת

למכירה חברה בע"מ 515 התחום התקשרות מונהלת בתל אביב בי די אי גובה מאוד ניהול ספרים תקין ניכוי 0
חסוי

חסוי

המשתמש מעדיף להשאר בעילום שם

סיבת מכירה

לא ידוע

שנים

שנות פעילות

לא ידוע

המשתמש עוד לא העלה תמונה לעסק זה