דרוש משקיע רציני לעיתון פופולרי

חסוי

חסוי

המשתמש מעדיף להשאר בעילום שם

מחפש

שותף לעסק קיים

מיקום

כל הארץ

דרוש משקיע רציני לעיתון פופולרי חרדי המופץ בכל המיילים החרדיים עם המון פרסומות ופוטנציאל עצום להצלחה גדולה [ריוח בערך 10,000 ש"ח מינימום ליום] כבר נאספו כל העיתונאים ואספי המידע הדרושים הכל כבר מוכן