למכירה קבוצת םייסבוק 100K

אודי

אודי

יזם במונופולי, קהילת העסקים של

סיבת מכירה

הזדמנות עסקית חדשה

שנים

שנות פעילות

לא ידוע

הקבוצה מדורגת גם בגוגל במקומות הראשונים במילים הרלוונטיות