הזמנה להציע הצעות לרכישת ציוד

מוגשת בזאת ע"י הח"מ, עו"ד יוסף מנדלבאום - בתוקף תפקידו כמנהל ההסדר של החברה, הזמנה להציע הצעות לרכישת ציוד החברה, כולו או חלקו ("ההצעה" ו-"הממכר", בהתאמה), כמפורט בטבלה המצורפת.
חסוי

חסוי

המשתמש מעדיף להשאר בעילום שם

המשתמש עוד לא העלה תמונה לעסק זה

 

מידע כללי

אזור
כל הארץ