מרכז מבקרים לדבש ודבורים

אני מחפש בחור/ה או זוג צעיר ומלא מרץ שמבין בדבוראות ובדבורים או מוכן ללמוד את העסק וירצה להפעיל את מרכז המבקרים והמכוורת תמורת תשלום דמי שכירות במטרה שבעתיד יקבל את העסק.
ישראל אברמוביץ

ישראל אברמוביץ

דבוראי ובעל מרכז מבקרים בנושא

מחפש

שותף לעסק

מיקום

אלוני אבא

המשתמש עוד לא העלה תמונה לעסק זה

 

מחפש משתפי פעולה

מטרת שיתוף הפעולה היא להעביר בסופו של דבר את מרכז המבקרים והמכוורת לידי השוכר.

פרטים נוספים