למסירה גן פרטי

למסירה גן פרטי + כול הציוד
מגי

מגי

יזם במונופולי, קהילת העסקים של

סיבת מכירה

לא ידוע

שנים

שנות פעילות

לא ידוע

המשתמש עוד לא העלה תמונה לעסק זה