למסירה גן ילדים מצליח

חסוי

חסוי

המשתמש מעדיף להשאר בעילום שם

סיבת מכירה

לא ידוע

שנים

שנות פעילות

לא ידוע

גן ילדים 3 קבוצות מ 0-3. מאובזר בשלמות, רק להכנס ולהתחיל לעבוד. גן מצליח מאוד, רישום לשנה הבאה, ליווי מלא במידת הצורך. לרציניים בלבד!!!!!עם ניסיון בתחום