עסק פעיל ורווחי מחשוב ומתח נמוך

אלעד שיטרית

אלעד שיטרית

בעל ניסיון של 15 שנים במערכות

סיבת מכירה

לא ידוע

שנים

שנות פעילות

6

מכירת פעילות עסקית- תחום המחשוב, תקשורת, מדפסות, טונרים, מכירה ותיקון+ תחום מתח נמוך הכולל מצלמות אבטחה, אזעקות אינטרקום ועוד.. הכנסה חודשית ממוצעת של 17000 ש"ח