אפליקציה חדשה עם הורדות

Aharon

Aharon

יזם במונופולי, קהילת העסקים של

סיבת מכירה

לא ידוע

שנים

שנות פעילות

לא ידוע

ברכות, עשית את השלב הראשון ונכנסת כי אתה רוצה נכס פאסיבי האפליקציה שאני מוכר חדשה ועם זאת כבר עם 500+ משתמשים ובעזרת פרסום נכון יכולה לעשות כסף טוב (הקודמת שלי למשל עושה 231$ בחודש) אשמח לענות בהודעה